Dier en natuur

Help Luna herenigen met zijn familie!

Gastauteur: Jan van Twillert

Via deze weg wil ik graag je hulp vragen om het mogelijk te maken dat Luna, een vier jaar oude orca, terug gebracht wordt bij zijn familie.

Luna of L98 is een jonge orca die in 2001 verscheen in de Nootka Sound aan de westkust van Vancouver Island, British Colombia, Canada. Hij was alleen.

Een theorie waarom Luna naar de Nootka Sound is gezwommen, is dat hij daar samen met zijn oom, L39, naar toe is gegaan. Zijn oom is gestorven en Luna bleef alleen en verdwaald achter.

Luna kreeg het voor elkaar om in leven te blijven door de ruime aanwezigheid van zalm in de Nootka Sound. In 2003 zwom Luna het binnenland in richting Gold River, waarschijnlijk achter voedselbronnen aan, en is daar sindsdien. De orca’s rondom Vancouver Island leven in hechte familiegroepen en hebben een sterke sociale band met elkaar. Een eenzame orca als Luna zoekt daarom gezelschap en komt zeer dicht in de buurt van boten en vissers vanuit de omgeving van Gold River. Hierdoor is er een gevaar ontstaan voor de pleziervaartuigen en vissersboten, maar zeer zeker ook voor Luna zelf, omdat ze zich ernstig kan verwonden aan de schroeven van de boten.

In Canada en de USA is er een plan ontstaan om Luna vanuit de Nootka Sound terug te brengen naar zijn familiegroep, die in de zomermaanden aan de zuidkant van Vancouver Island in de Puget Sound verblijven.Het plan bestaat uit 3 opties.

Om het plan te kunnen realiseren is er veel geld nodig. De Canadese en de Amerikaanse regering hebben samen een bedrag van US$ 200.000,- toegezegd voor de financiering van het project.

Voor donaties zijn twee mogelijkheden opgegeven:

In de USA: The Whale Museum’s “Luna Stewardship Fund”
In Canada: The Vancouver Aquarium’s “Help Rescue Luna”

Half mei moet het project van start gaan, omdat de familiegroep van Luna dan terugkeert naar de Puget Sound. Om de financiën rond te krijgen resten dus nog maar zes weken!

Op de site Reunite Luna is ook de successtory van Springer te lezen, een andere orca die in 2002 vanuit het zuiden teruggebracht bij zijn familie in het noorden van Vancouver Island.

Een video over het gedrag van Luna is te vinden op de website van orcagirl.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *