Dier en natuur

Meer reuzenpanda’s dan gedacht

Lange tijd werd er gedacht dat er in China nog 1110 reuzenpanda’s in het wild leefden. Bij de laatste telling echter is er gebleken dat er ruim 40% meer panda’s zijn oftewel 1590 dieren. Dit lijkt reden tot blijdschap, maar helaas heeft deze toename niet zozeer te maken met een uitbreiding van het aantal dieren als wel met een nauwkeuriger onderzoeksmethode.

Bij het onderzoek in 1988 werd het aantal panda’s vastgesteld op grond van steekproeven. Tijdens het laatste onderzoek, uitgevoerd door de Chinese overheid in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds, is er gebruik gemaakt van intensief veldwerk en GPS (Global Positioning System), waardoor er een accurater beeld ontstaan is. Er zijn zelfs reuzenpanda’s aangetroffen in gebieden, waarvan gedacht werd dat hier geen panda’s zouden voorkomen.

Uitsterven
Natuurlijk is het prettig dat het aantal panda’s hoger is uitgevallen dan tot nu toe werd gedacht, maar een feit blijft dat de reuzenpanda nog steeds met uitsterven wordt bedreigd. Dit komt doordat er op hen gejaagd wordt. En doordat de dieren niet in een aaneengesloten gebied wonen, waardoor het vinden van voedsel wordt bemoeilijkt en ze afgesneden raken van hun soortgenoten. Deze versnippering van hun leefgebied is ontstaan door het kappen van bomen en door de aanleg van dammen, mijnen en wegen.

Het WNF ziet zich voor de taak gesteld om stroperij tegen te gaan, het aantal reservaten uit te breiden en corridors (verbindingen tussen natuurgebieden) aan te brengen. Om een einde te maken aan stroperspraktijken wordt er voorlichting gegeven aan de plaatselijke bevolking. Bovendien zijn er parkwachters die een oogje in het zeil houden in de reservaten.

Behoud van de bossen, waarin de panda’s leven, is niet alleen van groot belang voor deze dieren, maar ook voor de mensen in deze regio. Dit gebied vormt namelijk de bron van allerlei grote rivieren oftewel is essentieel voor de watervoorziening voor mensen in de omgeving maar ook ver buiten dit gebied.

Lange termijn
Gelukkig is er momenteel een verbod op de houtkap. Dit biedt het WNF ruimte om na te denken over lange termijn oplossingen. Het is te hopen dat de natuurgebieden en haar bewoners – en dan met name de reuzenpanda’s – behouden worden; sterker nog, zich kunnen uitbreiden, zodat het voortbestaan gegarandeerd wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *