Dier en natuur

Kind en hond

Veel kinderen groeien op met een hond in huis, en vaak zijn ze de beste vrienden. Er zijn zelfs sterke aanwijzingen dat het hebben en verzorgen van een hond heel goed is voor de geestelijke en lichamelijk ontwikkeling van een kind. Toch is die verhouding tussen kind en hond niet zonder problemen, want kinderen zijn nogal eens het slachtoffer van hondentanden. Voor allerlei verzekeringen voor uw hond, kunt u terecht bij verzekeringen Hoofddorp.

Het kind
Van de mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege een hondenbeet is iets minder dan de helft een kind dat jonger is dan tien jaar. Dat is veel! De oorzaak is meestal gelegen in het feit dat kinderen zo dol op honden zijn, dat ze in hun enthousiasme precies die dingen doen die een hond niet echt prettig vindt: plotseling aaien, op de hond vallen, om zijn nek hangen, aan zijn staart trekken en speeltjes afpakken. Als de hond vervolgens gromt, wordt dat door een klein kind vaak niet begrepen. Zijn hoofdje zit meestal precies op de hoogte van de hondenbek en als de hond tot het uiterste getergd toehapt, is het meestal ook goed raak. Daarom moet een kind leren om te gaan met een hond. Hieronder geven we daarvoor een aantal tips.

De hond
Net zoals het kind moet leren om te gaan met de hond, moet de hond leren om te gaan met het kind. Zo moet hij leren dat een baby of een klein kind iets “leuks” is. Als het dier stelselmatig wordt buitengesloten, of op zijn kop krijgt als hij het kind benadert, wordt dat kind voor hem synoniem voor “rottigheid”. Honden leven al jarenlang samen met mensen, maar hun gedrag wordt voor een deel nog steeds bepaald door oerinstincten. Die instincten zijn vooral gericht op het verkrijgen van eten en een veilige ligplaats. Ze zijn zo belangrijk dat een hond er alles aan zal doen om deze te krijgen en te houden. Dat valt op geen enkele manier te voorkomen en dat moet ook gerespecteerd worden. Voorkom dus dat je kind aan de voerbak komt als de hond eet, of naar de mand kruipt als de hond slaapt.

Waarschuwing
Omdat het een jong kind waarschijnlijk niet duidelijk gemaakt kan worden waaróm hij dat allemaal niet mag, zal hij het waarschijnlijk toch proberen. Daarom is de allerbelangrijkste regel: laat jonge kinderen en honden nooit met elkaar alleen!!

Niet doen de hond wegsturen als het kind aandacht krijgt op de hond mopperen als hij interesse toont in het kind de hond pas leren op zijn plaats te blijven als het kind al in huis is het kind naar de hond toe laten lopen of kruipen, zéker niet als die in zijn mand ligt het kind zich laten bemoeien met een hond die aan het eten is of een speeltje dan wel kluif heeft kinderen hard laten schreeuwen en rennen in de buurt van de hond kinderen over de grond laten kruipen in de buurt van de hond het kind de hond laten aanstaren (dit vindt de hond bedreigend) de kinderen alleen met de hond op straat sturen het kind over de nek van de hond laten hangen een kind een vreemde hond laten aaien een kind bang maken voor honden het kind laten gillen of laten wegrennen als er een hond aankomt (hoe harder het kind gilt of rent, des te interessanter een hond het kind zal vinden) het kind met zijn handjes naar de hond laten slaan

Wel doen de hond aandacht of lekkers geven in het bijzijn van het kind de hond het verband tussen “kind” en “leuk” leren door hem elke keer iets lekkers te geven als het kind wordt verschoond de hond naar het kind laten komen om iets leuks te gaan doen het (iets oudere) kind de hond uit de hand laten eten, tenzij de hond gespannen wordt van eten kinderen onder begeleiding met de hond simpele spelletjes laten spelen het kind leren langs de hond heen te kijken de hond en de kinderen samen mee uit nemen voor een leuke wandeling het kind leren de hond rustig over de borst te aaien het kind de drie “vraagregels” voor het aaien van vreemde honden leren: eerst aan je moeder of vader vragen dan aan de baas van de hond vragen als het van allemaal mag ook aan de hond vragen: je hand voorzichtig uitsteken en kijken of de hond naar je toekomt. Doet hij dat, kriebel hem dan onder zijn kin of borst